dumduru

dumduru
sif.
1. Lap duru, büllur kimi şəffaf. Dumduru su. – Araz gəlir daşınnan; Suyu qalxır başınnan; Əzəli dumduruydu; Bulandı göz yaşınnan. (Bayatı). Bu səssiz dərədəsə sular axır dumduru; Mürgüləyən qayalar sanki geyib zərxara. Ə. Cəm.. Küçənin hər iki tərəfindən dumduru su axırdı. Ə. Vəl.. // Tərtəmiz, saf, aydın. Göy üzü dumduru, hava çox saf; Parlayır mavi asiman şəffaf. A. S.. Arxın dumduru suyu sır-sır buzları yığışdırıb apardıqca, onlar çiliklənmiş şüşə kimi cingildəyirdi. İ. Ş..
2. Lap axıcı, çox sıyıq. Dumduru bəkməz. Dumduru bal.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aylı — sif. Ay işığı ilə işıqlanmış, mahtab. Aylı gecələr. – Göy üzü dumduru, aylı bir gecə. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büllur — is. <ər. əsli yun.> 1. Şəffaf və parlaq daş. Dağ bülluru – optikada və zərgərlikdə işlənən şəffaf rəngli mineral. 2. Xüsusi parlaqlığı və işığı sındırmaq qabiliyyəti olan əla şüşə növü. Büllur güzgü. Büllur qab. Büllur güldan. Büllur qədəh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bülluri — sif. <ər.> Büllur kimi saf, təmiz, ləkəsiz, parlaq. // Şəffaf, dumduru …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dumduruluq — is. Dumduru şeyin hal və keyfiyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dupduru — bax dumduru …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • durnagöz(lü) — sif. şair. 1. Gözəl, aydın gözləri olan. <Gülsənəm:> Kəndimizdəki durnagözlü qızları ürkütməklə saymaq olmur. M. Hüs.. 2. məc. Təmiz, saf, dumduru mənasında. Çox keçmişəm bu dağlardan; Durnagözlü bulaqlardan. S. V.. Cənub tərəfdə durnagözlü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iştibah — is. <ər.> 1. Şübhə, şəkk; şübhə etmə, şəkk etmə. Sən o deyilmidin, dedin: dumdur ümidgahımız? Mən demədimmi, var buna dumduru iştibahımız? M. Ə. S.. İştibah doğurmaq – şübhə doğurmaq. İştibah etmək – şübhələnmək, şübhəyə düşmək. İştibaha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ləkəsiz — sif. 1. Təmiz, aydın, açıq, saf. Ləkəsiz səma. Ləkəsiz üfüq. – Göylərin aynası, ləkəsiz z. durur; Xilqətin ən dərin mənası budur. S. V.. Mavi üfüqlər dumduru, ləkəsiz və nəhayətsiz görünürdü. M. İ.. Səhər çağı hava sərin; Göylər ləkəsiz. R. R.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”